Diabetická noha

 Jak pečovat o nohy

diabetiků

Cukrovkou trpí stále větší procento populace na celém světě.Toto onemocnění se bohužel projevuje také různými poruchami a poškozením některých orgánů.Typickým příkladem je tzv. diabetická noha, s níž se mohou pedikéři v každodenní praxi setkat. Klienti by je o svém onemocnění měli předem informovat, protože by je měl ošetřovat pouze speciálně vyškolený pedikér za pomoci vydezinfikovaných nástrojů a nejlépe na sucho.

 

DIABETES MELLITUS je onemocnění lidově nazývané též cukrovka, nebo úplavice cukrová, které za svůj název vděčí vylučování glukózy (cukru) močí. Je vyvoláno absolutním, nebo relativním nedostatkem inzulínu, což mimo jiné vede k vzestupu koncentrace glukózy v plazmě. Podle příčin a průběhu se rozlišují dva základní typy: diabetes I. a II. typu. Ačkoliv dnešní medicína už zná poměrně kvalitní způsoby léčby, stále nedokáže diabetes úplně vyléčit. Stále odchylky metabolismu tak vedou po letech k trvalému poškození organismu a tyto následky se pak označují jako pozdní komplikace diabetu. Poškození postihuje různé orgány a jednou z forem těchto komplikací je i postižení dolních končetin, tzv. diabetická noha. Pojem zahrnuje řadu poruch cévních, nervových, kloubních i kostních, které vznikají působením dvou hlavních faktorů- poškozením nervů a cév. Celou situaci pak zhoršuje infekce a působení tlaku